صادرات, قهوه

راهنمایی مشتریان در 6 نکته جهت انتخاب دان قهوه مناسب

در این ویدئو به خواستگاه قهوه، واریته قهوه(عربیکا یا روبوستا)،روش فراوری دان قهوه، تاریخ رست قهوه ،خرید دان کامل قهوه ،نت طعمی قهوه اشاره شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *