گمرک

مراحل ترخیص کالا

مراحل ترخیص کالا:

مقدمه :

مبادرت بر امر صادرات و واردات به صورت تجاری مستلزم داشتن کارت بازرگانی است.کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی صنعت و معدن و کشاورزی ایران صادر و به تایید وزارت صنعت ،معدن و تجارت می رسد.

توجه داشته باشید که واردات کالا اعم از دولتی و غیر دولتی به صورت تجاری به کشور ، مستلزم ثبت سفارش و مجوز ورود است.ضمنا این مجوزها توسط وزارت صمت از طریق وب سایت جامع تجارت برای متقاضیان صادر می گردد.

http://www.ntsw.ir/

ثبت سفارش در واقع همان مجوز ورود کالا به کشور است.

 1- مراحل تشریفات ترخیص کالا از گمرک (صادرات)

قبل از تشریح مراحل تشریفات ترخیص باید گفت که وقتی اشخاص حقوقی و حقیقی کارت بازرگانی گرفتند ، می بایست به نزدیک ترین گمرک مراجعه نموده و نسبت به کدینگ کردن خود اقدام نمایند .

و سپس با اخذ یورو و پسوردو پسورد برای ورود به سامانه پنجره واحد فرامرزی به ادرس زیر اقدام نمایند.

http://epl.irica.gov.ir/login

واحد ورود اطلاعات ( تنظیم وتسلیم اظهارنامه ) دور اظهاری صادرات از طریق وب سایت مخصوص ان به گمرک مورد نظر و ارسال اسنادی که می بایست ضمیمه اظهارنامه صادرات گردد.

www. epl.ir

این اسناد عبارت اند از:

کارت بازرگانی

قبض انبار ( در صورت نیاز )

پکینگ لیست یا فهرست عدل بندی کالا

مجوز ورود کالا به گمرک

ارائه مجوز های قانونی( در صورت نیاز)

ارائه مجوز های مقرراتی (در صورت نیاز ) و قبض انبار (در صورت نیاز )

وکالت نامه و معرفی نامه (در صورت نیاز )

سایر اسناد (در صورت نیاز )

 2-مراحل انجام کار در واحد صادرات :

الف) تعیین کارشناس

ب) بررسی اسناد ، احراز هویت بررسی ماده 7 ( بدهی قبلی صاحب کالا به گمرک )

ج) شماره ثبت یا کوتاژ

د) صدور پروانه

ه) تعیین ارزیاب

تعریف ارزیاب : ارزیاب تعدادی از کارکنان فنی گمرک میباشند که طی دوره هایی که به صورت بلند مدت و کوتاه مدت میبنند . اظهار کالا به گمرک را راستی آزمایی میکنند.

3- ارزیابی کالا : در فرایند صادرات ارزیابی کالا می تواند در حالات زیر انجام گیرد :

الف) ارزیابی کالا در انبار گمرک ، در این صورت قبض انبار صادر خواهد شد.

ب ) ارزیابی بر روی کامیون در محوطه گمرک ( فرم ارزیابی حمل یک سره )

پ) ارزیابی کالا در انبار صاحب کالا ( فرم ارزیابی در محل )

بعد از مراحل ارزیابی ، درج مشاهدات ، درج نظر ارزیاب در اظهارنامه و سامانه جامع گمرک و صدور رسید پروانه الکترونیکی توسط مسئول واحد ، اظهارنامه الکترونیکی به مسئول صادرات ارسال و پس از بررسی  توسط کارشناس مربوطه در صورت تایید امضا می گردد.

در این مرحله رسید پروانه گمرکی که کلیه اطلاعات مربوط به پروانه گمرکی در ان درج میگردد به صورت فیزیکی صادر میشود و توسط مسئول صادرات امضا می گردد.

 4- خروج کالای صادراتی از گمرکات مرزی کشور

صاحب کالا با در دست داشتن رسید رسید پروانه الکترونیکی همراه با کالای صادراتی به گمرک مرزی خروجی مراجعه و رسید پروانه را تسلیم می نماید.

گمرک مرزی بعد از بررسی های اجمالی به صورت اسنادی فیزیکی ( هنگامی که کالا از نقطه صفر مرزی صادر میشود ) مشخصات کالا و ردیف مرزی در ظهره رسید پروانه الکترونیکی درج شده و در دفتر ردیف مرزی ثبت می گردد.

مراحل تشریفات ترخیص کالا از گمرک ( واردات ) مسیر قرمز :

1) واحد ورود اطلاعات ( تنظیم و تسلیم اظهارنامه)

با مراجعه به واحد ورود اطلاعات پیشنویس اظهارنامه از این واحد دریافت شده و پس از درج اطلاعات مربوط به کالا، گمرک محل اظهار و درج مشخصات صاحب کالا و اظهارکننده به واحد ورود اطلاعات تحویل واین واحد با رمز ورود صاحب کالا در( ای پی ال) وارد شده و نسبت به دور اظهاری اظهارنامه اقدام می نماید . ویا صاحب کالا یا نماینده قانونی دردفتر کار خود وارد سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی شده و با وارد کردن رمز خود نسبت به دور اظهاری اقدام مینماید.

   2) مراحل تشریفات ترخیص کالا :

 1- تعیین کارشناس

2- بررسی اسناد  احراز هویت، بررسی ماده هفت( بدهی قبلی صاحب کالا )

3-شماره ثبت یا کوتاژ و تعیین مسیر اظهارنامه ، هنگامی که اظهارنامه در مسیر قرمز قرار میگیرد تشریفات کامل انجام میگیرد.

3) ارزیابی کالا:

ارزیابی کالا به صورت رندومی از روی پکینگ لیست توسط ارزیاب انجام میگیرد.در ارزیابی کالا باید به نکات زیر توجه نمود:

الف) چنان چه کالا مواد اولیه باشد: نمونه جهت تعیین نوع کالا به ازمایشگاه ارسال میگردد.

ب) اخذ مجوزهای قانونی از سازمان های زیربط

اسنادی که میبایست برای اظهارنامه واردات به گمرک ارائه نمود که آنها عبارت اند از:

کارت بازرگانی ،پرفورم( که توسط فروشنده برای خریدار ارسال میگردد)، ثبت سفارش ( توسط صمت صادر میگردد) و ثبت سفارش مجوز ورود کالا به کشور میباشد.

پ)گواهی تامین ارز : از بانک عامل مربوطه صادر میگردد.

ت)بیمه نامه : توسط شرکت بیمه صادر میگردد.

ج)گواهی بازرسی در مبدا: توسط شرکت بازرس صادر میگردد.

چ) بارنامه :توسط شرکت حمل و نقل بین المللی صادر میگردد.

ه) فاکتور :توسط فروشنده صادر میگردد.

خ) عدل بندی کالا : همراه با گواهی بسته بندی کالا توسط صاحب کالا صادر میشود.

د) گواهی مبدا :توسط اتاق بازرگانی کشور صادرکننده تهیه میشود.

ذ) قبض انبار :توسط شرکت حمل و نقل صادر میشود.

ر) ترخیصیه:توسط شرکت حمل و نقل صادر میشود .

ز) وکالت نامه :در صورت نیاز صادر میشود.

4)بررسی ارزش کالا توسط کارشناس از طریق سایت

www.tsc.ir

5)واحد صندوق .

6) واحد درب خروج .

پی نوشت: تمامی مطالب از واحد اموزش اتاق بازرگانی اصفهان تهیه و تنظیم شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *