قهوه

تولید فومر قهوه قسمت دوم

قسمت دوم🔻

کاربردهای فومر در صنایع غذایی چیست؟

اجزای اصلی فومر پروتئین، آب و چربی است. این ترکیبات برای استفاده در تهیه فرآورده های غذایی زیر مصرف می شوند:

 

تاپینگ ها

کیک ها و مخلوط های کیک

سفیدکننده های قهوه

خامه های زده شده

نوشیدنی ها و نوشابه ها

فوم به کمک به دام انداختن حباب های گاز تولید می شود و به صورت جامد یا مایع عرضه می شود. این حباب ها به شکل گاز احاطه شده و بسته بندی شده اند که در نهایت ساختار کلی کف را در محصولات غذایی و نوشیدنی ایجاد می کند.

 

مزایای استفاده از فومر در صنایع غذایی عبارت اند از:

 

ایجاد طراوت مطبوع در نوشیدنی ها با فوم ها و کف های غلیظ با ماندگاری بالا

بهبود احساس دهانی و بافت نوشابه های گازدار منجمد

کمک به صرفه جویی در هزینه ها با افزایش حجم نوشیدنی های گازدار منجمد

فومر های رایج در صنایع غذایی کدام اند؟

استرهای پروپیلن گلیکول اسیدهای چرب، گلیسیریزین، آلژینیک اسید، پلی سوربات ها و …

(ادامه دارد..)

 

#قهوه #فومر #فومر_قهوه #واردات_قهوه #آموزش #تولید

@coffee.zagros.group

www.azarm.co

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *